Geheel of gedeeltelijk gemengd voeren?

 Als veehouder stelt u zicht wel eens ooit de vraag of u nu geheel of gedeeltelijk gemengd moet voeren? In dit nieuwsbericht komt u te weten wat de voor-en nadelen zijn van TMR en PMR voeren!

 Een constant hoogwaardig rantsoen geeft minder schommelingen in de ph-waarde

Het voeren van een Total Mixed Ration (TMR) is in opkomst. Eén goed gemengd basisrantsoen met zo min mogelijk variatie in samenstelling. Dat is waar het allemaal om draait bij de TMR-voerstrategie. Het doel is om selectie aan het voerhek te voorkomen en alle koeien constant een uitgebalanceerd rantsoen van ruwvoeders, krachtvoerders, vitaminen en mineralen te kunnen voorschotelen. Omdat elke hap dezelfde samenstelling bevat krijgen de koeien allemaal dezelfde voedingswaarden binnen. Een constant hoogwaardig rantsoen geeft minder schommelingen in de pH-waarde in de pens wat de gezondheid van de dieren ten goede komt. En als veehouder heb je het gemak van één enkel rantsoen in de voermengwagen. Om de vruchten te plukken van een goede TMR-strategie zijn er echter wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Alleen als alle aspecten van het voerproces nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd kan het gewenste resultaat behaald worden. 

Melkproductie kan met 1 liter per koe per dag stijgen

Bij TMR is het de bedoeling dat er één constant rantsoen aangeboden wordt dat is afgestemd op het gemiddelde productieniveau van de groep. Dus geen gebruik van krachtvoerboxen maar alle componenten in één basisrantsoen. Onderzoeken wijzen uit dat bij TMR-voeren een hogere drogestof-opname bereikt wordt (>20 Kg DS/dag) en de melkproductie met één liter per koe per dag kan stijgen. Met één TMR-rantsoen krijgen de lagere productieve koeien echter hetzelfde hoogwaardige, relatief dure, rantsoen als de hoog productieve beesten. Daarom kiezen sommige veehouders ervoor om in groepen te voeren, afhankelijk van het lactatiestadium van het dier. De rantsoenen bestaan in dat geval uit dezelfde ingrediënten maar hebben een andere samenstelling. Het voordeel van één overzichtelijk rantsoen valt dan wel weg. Over de vraag of TMR-voeren geschikt is in combinatie met een melkrobot die gebruik maakt van lokbrokken, zijn de meningen verdeeld. Wellicht kan de voeradviseur hier een op maat gesneden advies voor uitbrengen.   

Losse voercomponenten verlagen de kostprijs

Een continu aanbod van voer met een constante samenstelling vergt discipline en consequent werken van de veehouder, anders is het niet rendabel. Om elke dag hetzelfde, nauwkeurig samengestelde rantsoen te kunnen voeren is een goede voermengwagen nodig. Met een mengwagen is het mogelijk om losse componenten te voeren in plaats van samengestelde mengvoerders. Zo verlaag je de kostprijs aanzienlijk, maar je moet wel goed thuis zijn in de grondstoffenmarkt. Daarnaast heb je voldoende opslagruimte nodig op het erf en vraagt het conserveren van losse grondstoffen ook de nodige aandacht. Uiteindelijk wordt de kwaliteit van het rantsoen bepaald door de kwaliteit van het voer. Om ingekuild voer goed te kunnen conserveren is het raadzaam om uitkuilapparatuur te gebruiken met messen. Zo blijft de kuilwand nagenoeg dicht waardoor opwarming van de kuil voorkomen wordt en er geen voedingswaarden verloren gaan.  

Krachtvoer via krachtstations

Een andere voerstrategie is Partial Mixed Ration (PMR), oftewel gedeeltelijk gemengd voeren. Dat houdt in dat gemengd voeren gecombineerd wordt met individueel voeren van krachtvoer. De voermengwagen mengt het ruwvoer en een gedeelte van het krachtvoer. De samenstelling is gebaseerd op de koeien met een lagere melkgift. Hoogproductieve koeien krijgen extra krachtvoerders via de krachtvoerstations, in de melkstal of de melkrobot. Je hebt bij PMR dus de mogelijkheid om per koe (bij) te voeren en het rantsoen individueel af te stemmen. 

Bij PMR rantsoen heb je de mogelijkheid om per koe (bij) te voeren

 
 Het samenstellen van zowel een TMR- als een PMR-rantsoen moet uiterst nauwkeurig gebeuren. In beide gevallen is een voermengwagen noodzakelijk. De voermengwagen is niet alleen een transportmiddel om het voer in de stal te krijgen, maar is ook een belangrijk instrument om nauwkeurig te kunnen voeren. Met behulp van een weeginstallatie kunnen de verschillende ruwvoercomponenten samen met de krachtvoercomponenten nauwkeurig op elkaar afgestemd worden. Daarnaast is het belangrijk dat het rantsoen goed gemengd is. Hierbij is onder andere de juiste laadvolgorde van de voermengwagen van belang. Maar ook een juiste inzet van de voermengwagen. Kleine aanpassingen in het gebruik van vijzelmessen, het toerental en de mengtijd kunnen grote gevolgen hebben voor de mengkwaliteit. Bekijk onze instructievideo over de juiste inzet van een voermengwagen.
 
Bron: Trioliet
  • Click to enlarge image csm_Cartoon3_9a387ea7b4.jpg
  • Click to enlarge image csm_Trioliet__Mts_Versteeg__melkveehouderij__audit__mengkwaliteit__voermengwagen__inzet__instellingen___22_-SMALL_e684c73b05.jpg
  • Click to enlarge image csm_koeien_aan_voerhek_SMALL_fe58840373.jpg

Meer weten?
Neem contact op met Gert Truijen

Foto

Storingsservice

Mechanisatie Ospel: (+31)(0)495 688 112 
Melktechniek Ospel: (+31)(0)495 688 118

Vestigingsadres

Ketelaarsweg 16, NL-6035 AC  Ospel