Nieuwe wet en regelgeving 2018

Voor nieuwe trekkers gelden vanaf 2018 nieuwe wettelijke Europese eisen die vooral betrekking hebben op veiligheid. In de nabije toekomst volgt een ABS-verplichting.

Al zo’n 40 jaar lang wordt eraan gewerkt om in Europees verband de neuzen op dat gebied dezelfde kant op te krijgen. Sinds 2013 hebben we te maken met EU-verordening 167/2013 of de Tractor Mother Regulation.

Nieuwe eisen Verordening 167/2013

Vanaf 1 januari 2018 zijn er volgens die Mother Regulation een aantal nieuwe eisen van kracht. Daarbij wordt er juridisch onderscheid gemaakt tussen ‘nieuwe trekkers’ en ‘nieuwe trekkertypen’. Een nieuwe trekker is alles dat nieuw uit de fabriek komt. Een nieuw trekkertype is een trekker die bij de keuringsinstanties nog niet bekend is en waarvoor de fabrikant een type-goedkeuringsprocedure moet aangaan, ook wel een conformiteitsverklaring genoemd.

Veiligheid  

De nieuwe 2018-eisen gaan vooral over veiligheid. Als de trekker sneller kan dan 40 kilometer per uur (in Nederland en België bij wet nog altijd verboden!) dan moet de trekker automatisch op 40 km/u worden begrensd, wanneer de rempedalen niet gekoppeld zijn.

Hieronder het overzicht van de wijzigingen met ingang van de nieuwe 2018 eisen:

1. Groothoekspiegel

Strikt genomen eist de Europese typegoedkeuring een groter zichtveld. Een groothoekspiegel is niet verplicht, maar de meest voor de hand liggende oplossing.

2. Motorkapgereedschap

De motorkap mag alleen te openen zijn met gereedschap. Welk gereedschap, mag de fabrikant bepalen, bijvoorbeeld voor dat met de contactsleutel te doen, omdat het veiliger is de motorkap te openen wanneer de motor niet draait.

3. Trekhaakkeuring
De trekhaak moet gekeurd zijn. Omschreven is welke informatie het typeplaatje moet geven. Aan deze trekkers mogen ook geen niet-gekeurde trekhaken van andere (oudere) trekkers. Daarbij mogen fabrikanten niet alle trekhaken die ze eerder leverden, nog monteren.
 
4. Aftakas uit
Nadat de chauffeur uit de stoel is, moet binnen 7 seconden de aftakas uit zijn. Dat is te onderdrukken door een extra knop (of toets) minstens 3 seconden in te drukken. 
 
5. Tweeleidingssysteem

Na 31 december 2019 is een éénleidings-volgwagenremsysteem (de hydraulische aanhangerrem) verboden op nieuwe typen trekkers, en na 31 december 2020 op alle nieuwe trekkers. Een tweeleidings-luchtremsysteem is niet verplicht, maar wel een logische oplossing.

6. Losbreekinrichting

 Vanaf 1 januari 2018 is een losbreekinrichting verplicht; een nieuwe aanhanger remt dan automatisch als deze losgaat. Dit geldt voor aanhangers die sneller mogen dan 25 kilometer per uur. Een luchtremsysteem kan dit, al zijn er ook hydraulische varianten in ontwikkeling.

7. Aanhangerrem

Na 31 december 2018 is het verplicht dat er een alarm afgaat wanneer de druk in het remsysteem onder een minimale waarde daalt. Bij nieuwe trekkers moet je handmatig de reminstallatie kunnen onderdrukken om de handrem te testen, bijvoorbeeld op een helling.

8. Verlichting apart
 Fabrikanten mogen de werkverlichting niet meer combineren in één schakelaar waarop ook stads-, dim- en grootlicht zit. Een aparte werklampschakelaar is nodig.
 
9. Stickers

Er gelden nieuwe eisen aan waarschuwingen voor de gebruiker. Bijvoorbeeld stickers bij nooduitgangen (dakluik, achterraam), smeerpunten en draaipunten van de hef.

10. Ontkoppeling
Als een trekker sneller kan rijden dan 40 kilometer per uur, moet die op 40 kilometer per uur worden begrensd wanneer je de rempedalen ontkoppelt.
 

Aanhangwagenremsysteem

Tractoren

Enkel-leiding hydraulische aanhangwagenremsysteem op T & C;

 • Per 1-1-2018 verboden als (hoofd)remsysteem.
 • Per 1-1-2020 wordt typegoedkeuring geweigerd.
 • Per 1-1-2021 wordt het aanbieden op de markt, registratie of in het verkeer brengen verboden.

Alternatief

 • Dubbel-leiding hydraulische aanhangwagenremsysteem
 • Dubbel-leiding lucht aanhangwagenremsysteem

 

 

Aanhangwagens

Enkel-leiding hydraulische aanhangwagenremsysteem op R & S;

 • Per 1-1-2018 verboden in NL.
 • Wijziging van Regeling Voertuigen.

 Alternatief

 • Dubbel-leiding hydraulische aanhangwagenremsysteem
 • Dubbel-leiding lucht aanhangwagenremsysteem 

Verkrijgbaar bij CLAAS in 2018

 • Dubbel-leiding lucht aanhangwagenremsysteem
 • Enkel-leiding hydraulische aanhangwagenremsysteem alleen i.c.m. lucht!!

Dubbel-leiding hydraulische aanhangwagenremsysteem

 • Reeds verkrijgbaar bij NEXOS & ELIOS
 • (nog) niet verkrijgbaar bij andere series

1 ) Stuurleiding (hogedruk) - Traditionele remwerking

2 ) Stuurleiding (lagedruk) - Veiligheidsleiding parkeerrem

 

 

Voertuigcategorien

 

Remsystemen aanhangwagens R/S

Typegoedkeuring

Categorie T & C

 • Al sinds 2005 verplicht.
 • EU-Typegoedkeuring wordt vanuit CLAAS geleverd.

Categorie R & S

 • Sinds 1 april 2017 verplicht.
 • Geen EU-Typegoedkeuring vanuit CLAAS op dit moment.
 • Machines worden wel geleverd volgens wettelijke eisen

Levering 2018

Tractoren alleen met luchtremmen of geheel zonder remsysteem.

 • LET OP: tractor met achteraf opgebouwd remsysteem heeft geen goedkeuring!

Hooibouw

 • Machines boven 3500 kg moeten voorzien zijn van dubbel-leiding remsysteem.
 • Worden geleverd met luchtremmen af fabriek.

 

Advies voor de toekomst: luchtremmen!

 

 

Bronnen:

Smits,Martin,Vanaf 2018: grote spiegels en betere remmen,25 oktober 2017.

Geraadpleegd op 16/01/2018

via http://www.boerderij.nl/Mechanisatie/Achtergrond/2017/10/Vanaf-2018-grote-spiegels-en-betere-remmen-202182E/

Kroes, Gert-Willem,Mother Regulation,10 januari 2018

Geraadpleegd op 16/01/2018 via PPT presentatie

 • Click to enlarge image CLAAS1.JPG
 • Click to enlarge image Claas_2.JPG
 • Click to enlarge image claasmother.JPG

Meer weten?
Neem contact op met Gert Truijen

Foto

Storingsservice

Mechanisatie Ospel: (+31)(0)495 688 112 


Vestigingsadres

Ketelaarsweg 16, NL-6035 AC  Ospel