Zaaimachine slim omgebouwd

Enkele klanten van Op ’t Root waren op zoek naar een graszaaimachine die zowel in de natte bodem als in vrij droge grond gras kan zaaien. Door een Lemken Solitair zaaimachine aan te passen, is aan die wens voldaan. 

In het werkgebied van Op ’t Root is er grote variatie in grondsoort. Bovendien zijn de veehouders en loonwerkers gehouden aan seizoenen waarin ze grasland mogen inzaaien. Daardoor groeide de behoefte naar een machine die onder bijna alle omstandigheden goed gras kan zaaien.

Lemken ombouwen

Op ’t Root boog zich over die vraag en vond de oplossing in een Lemken Solitair 9. Dit is een standaard pneumatisch graanzaaimachine die is omgebouwd naar een zaaimachine voor gras en graan door simpelweg een 3 meter brede machine te voorzien van een zaadbak met 4 zaaiunits met ieder 12 uitlopen: 24 gekoppeld aan de dubbelschijf zaaikouters en 24 stuks gekoppeld aan een speciaal gevormde zaadverdeelunit die het zaaizaad volvelds verdeeld.

Twee zaaiopties

Deze constructie biedt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen het aandeel volvelds en het deel over de kouters. Onder extreem droge omstandigheden kan het zaad op diepte worden gelegd en aangedrukt worden met de standaard instelbare aandrukwielen. In de nattere periode kan meer volvelds worden gestrooid en minder over de kouters. Het zaad kiemt immers makkelijker in de vochtige grond. Het zaaibed wordt aangedrukt door de hydraulische instelbare aandrukrol.

De voordelen

- Door te kiezen voor de juiste variatie in zaaizaadhoeveelheid, zaaidiepte en aandeel volvelds zaaien, ontwikkelt zich een hele mooie en sterke grasmat op 2         worteldiepten.
- Het is ook mogelijk om twee zaaiunits uit te schakelen waardoor de machine uitsluitend met de kouters graan/ erwten zaait.

  

 

  • Click to enlarge image zaaimachine_slim_omgebouwd.JPG
  • Click to enlarge image zaaimachine_slim_omgebouwd2.JPG

Meer weten?
Neem contact op met Ruud Op 't Root

Foto

Storingsservice

Mechanisatie Ospel: (+31)(0)495 688 112 
Melktechniek Ospel: (+31)(0)495 688 118
Mechanisatie Montfort: (+31)(0)475 541 312

Vestigingen

Ketelaarsweg 16, NL-6035 AC  Ospel

Lemmensweg 1, NL-6065 NP  Montfort